Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■p»
205
De Vogels.
Deze zijn: a. Luchtoogels. b. Grondoogels. c. Walerwgeh,
naar gelang zij meest in de lacht, op den grond of op
het water leven.
Luclitcof/els. De vleugels zijn lang, de beenderen bijna
alle met lucht gevuld, de pooten meestal kort; zij vliegen
veel. Hiertoe behooren :
de roofvogels: arend, sperteer , valk , gier , kondor ; uil.
de kliiiivogels: specht, draaihaU ; papegaai; koekoek.
do z.iiigvogels : lijsier, nachtegaal, roodborslje, winterkoning ;
musch, vink, kanarievogel, leeuwerik, mees; raaf, kraai,
■kauw, ekster.
do duiven: huisduif, tortelduif, trekduif, ringduif.
Grondvoffcls, Do vleugels zijn kort, slechts enkelo
beenderen met lucht gevuld ; do pooten lang en sterk;
zij leven veeltijds op den grond. Hiertoe behooren:
de hoenders: huishea , parelhoen, fazant, pauw, kwartel.
de loopvogels: struis, kasuaris, kiwi.
li'atervogel'i. De vleugels zijn dikwijls lang, vele been-
deren met lucht gevuld , de pooten lang en dun of zeer
kort. Ze loven op het water oi in do lucht. Hiertoe
behooren :
de nioer.isvogcIs: reiger, ooievaar, roerdomp; snep, waterhoen.
de zwemvogels: gans, eidergans, eend, zwaan , flamingo ;
pelikaan , fregatcogel, meeuw , zeezwaluw , albatros.
Kruipende dieren.
Deze bewonen vooral de warme landen en voeden zich
met andere dieren , behalve de landschildpad , welke van
planten leeft. Tot de kruipende dieren behooren :
de schildpadden : landschildpad, rioierschildpad, karetschild-
pad , reuzenschildpad.