Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmm ïi DE
m NAïuy
Door natuur verstaan wij alles, wat ons omringt en niet
door menschen gemaakt is.
De natuur ia dus de zichtbare schepping.
De voorwerpen der natuur zijn levend of levenloos.
Menschen, dieren en planten zijn levende, delfstoffen zijn
levenlooze wezens der natuur.
Oprnerking. Menschen , dieren en planten leven^ betee-
kent: zij ontstaan, groeien op, vermenigvuldigen
zich en sterven. Zoo ontstaat de tarweplant uit
de tarwekorrel, groeit op , brengt nieuwe tarwe-
korrels voort, waardoor ze zich kan vermenigvul-
digen , en sterft.
Men spreekt van 4 rijken der natuur : Menschenrijk,
het Bierenrijk , het Plantenrijk en het Delfstoffenrijk.
Het Menschen rijk. Hiertoe behoort enkel do mcnsch ,
de koning der schepping. Hij alleen bestaat uit eene
onsterfelijke ziel en een sterfelijklich^^im. Als het lichaam
sterft, is niet alles voor den mensch gedaan: zijne ziel
blijft eeuwig leven. Ook het lichaam zal eens weder ver-
rijzen , om niet weer te sterven.
lïet Dierenrijk omvat de redelooze schepselen , welke
leven en gevoel bezitten. De meeste hunner hebben ook
eene vrije beweging. Met den dood is alles voor hen uit.
Opmerking. De dieren voelen^ dat wil zeggen : zij nemen
waar door middel van de zintuigen.
Het Plantenrijk omvat de redelooze schepselen, die
leven, maar geen gevoel en vrije beweging hebben. Als
zij sterven , is alles voor hen uit.
Het Delfstoffenrijk omvat alle voorwerpen der natuur,
die geen leven , en geen gevoel hebben.