Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
198
« l.ool't den Heer van uit de hemelen, looft
Hem in den hooge.
Looft Hem, al zijne Engelen, looft Hem, al
zijne heerkrachten.
Looft Hem , zon en maan , looft Hem , aUe
sterren en licht.
f.ooft Hem , hemelen der hemelen : en alle
wateren, die boven de hemelen zijn, dat zij
den naam des Heeren loven!
Want Hij sprak, en ze zijn geworden, Hij
beval, en ze werden geschapen.
llij stelde ze vast voor immer en eeuwig:
Hij heeft hun een gebod 'gegeven , dat zij niet
overtreden.
Looft den Heer op de aarde, gij zeegedrochten
en alle afgronden.
Vuur , hagel, sneeuw , ijs, stormwinden, die
zijn w^oord volbrengen.
Gij bergen en alle heuvelen: gij vruchtboomen
en alle ceders.
Gij wilde dieren en alle vee: gij kruipend
gedierte en gevederde vogelen.
Gij koningen der aarde en alle volken: gij
vorsten en alle rechters der aarde.
Jongehngen en maagden, oude en jonge
lieden, dat zij den naam des Heeren loven;
want verheven is zijn naam alleen;
Zijn lof is over hemel en aarde. — Uit Ps. 148.