Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
196
voor den mensch, dat hij een gezond lichaam
heelt: neen, een eerste vereischte is , dat de
ziel gezond zij. De ziel is gezond, als het
geweten rein is, als de mensch een deugdzaam
leven leidt.
Ook de geestesgaven zijn verschillend. Zoo
is de eene mensch met een goed verstand, een
ander met een sterk en vlug geheugen begaafd.
Deze is moedig en ondernemend, gene vrees-
achtig en kleinhartig.
Wil men een degelijk en nuttig mensch
worden, dan moet men in zijne jeugd nuttige
kennissen verzamelen, zijne hartstochten van
jongs af onderdrukken, zich gewennen aan het
vervullen zijner plichten jegens God, zich zei-
ven en den evenmensch. liet pad, dat men in
zijne jeugd heeft ingeslagen, zal men in den
ouderdom niet verlaten. Als men zoo handelt,
dan werkt men niet alleen, maar God helpt
mee en als God met ons is, wie zal dan tegen
ons zijn?
3. Ziel. De meeste zorg moet de mensch
besteden aan zijne ziel. Zij is veel voortreffe-
lijker dan het lichaam. Zij is naar het beeld
van God geschapen. Zij blijft eeuwig leven en
vergaat met het lichaam niet. Als dit terug-
keert tot de aarde, waaruit het genomen is,
keert zij terug tot God. Haar wacht een
eeuwig geluk , als zij het goede heeft gedaan ,