Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
195
Bedenk, dat hij altijd lang genoeg heeft ge-
leefd , die bi-aaf heeft geleefd.
(Troot is het vei-schil in den duur van het
leven der menschen: grooter nog is het ver-
schil in de gesteltenis van het hchaam, in de
gaven van den geest. Zoo is het eene lichaam
kloek en sterk gebouwd, een ander is zwak.
Het eene blijkt gehard tegen alle invloeden van
buiten, het andere lijdt er ondei'. Het eene
lichaam is gebrekkig, het andere iu al zijne
deelen goed gevormd.
Menschen. wier lichaam buitengewoon in de
lengte ontwikkeld is, noemt men reuzen. ter-
wijl zij, die verre beneden de gemiddelde lengte
blijven, dwergen genoemd worden.
Bij eenigen is de spierkracht buitengewoon
groot. Zoo lezen wij van een der krijgshelden
uit het leger van Karei XII. koning van Zweden,
dat hij eens in de tegenwoordigheid van den
vorst een kanon schouderde, gelijk een gewoon
soldaat het zijn geweer doet. Van Keizer Karei
den Grooten verhaalt de geschiedenis, dat hij
een man in volle wapenrusting met ééne hand
kon ophelTen en recht vooruitsteken.
De grootste schat des üchaams is zeker de
gezondheid. Velen erkennen dit eei-st, wan-
neer zij haar missen. Het beste middel tot het
bewaren van dezen schat, is wel een matig en
werkzaam leven. Het is echter niet genoeg