Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
194
gen begint vaak te verzwakken, liet verstand
schijnt zijne helderheid te verliezen. — Op
TOjarigen leeftijd begint de winter van het
leven, die bij den dood eindigt.
Dit is het geregeld verloop van 's menschen
leven. Verreweg het grootste gedeelte der
menschen doorleven deze vier jaargetijden niet.
Volgens nauwkeurige berekening sterft het vier-
de gedeelte der menschen reeds in het eerste
levensjaar. Nauwelijks de helft bereikt het twin-
tigste ; het vier vijfde gedeelte der menschen
gaat vóór het (iO"" levensjaar naar het graf
Uit het Oude Testament zien wij, dat de
eerste menschen zeer oud zijn geworden. !Me-
thuzalem werd 960 jaar, Noë leefde nog 350
jaar na den Zondvloed en stierf in den ouder-
dom van 050 jaren. Doch reeds in Mozes' tijd
was de levensduur der menschen kort.
lUj uitzondering hooren wij van menschen ,
die eene eeuw leven. De gemiddelde leeftijd
der menschen is 33 jaar.
2. Gaven, liet leven is eene gave van God.
llij bepaalt voor ieder mensch de jaren, die
deze op aarde moet doorbrengen. Wij moe-
ten tevreden zijn met de maat, w-elke God
voor ons heeft vastgesteld, en blijmoedig den
II. Augustinus nazeggen : « Aan U , o God ,
mijnen dank, ook al hadt Gij mij slechts een
kind laten zijn.