Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
192
al, wat ons omgeeft, is met levende schepselen
bevolkt. Planten en dieren bevatten eene ver-
bazende menigte kleine diertjes, die wij met
het bloote oog niet kunnen zien, en met iederen
ademtocht krijgen wij er misschien duizenden
in ons hchaam. Indien wij zulke scherpe oogen
hadden, dan zouden wij in spijs, in drank,
dikwijls een gewemel van diertjes ontdekken
en walg krijgen van eten en drinken. Zoo is
alles, wat God gemaakt heeft, oneindig wijs
ingericht.
Wijl het oog zulk een kostbaar en teeder
zintuig is, moeten wij het met alle zorg bewa-
ren. Te groote inspanning schaadt het oog;
vandaar dat wij na zulk gebruik telkens pijn
gevoelen. Het is nadeelig voor de oogen te
lezen bij al te sterk licht, zoowel als bij sche-
mering ; nadeelig is het, kleine voorwerpen lang
te beschouwen, b.v. klein of onduidelijk schrift
geruimen tijd te lezen. Toonen wij onze er-
kentelijkheid , door van de gave des gezichts
een goed gebruik te maken en het nimmer te
doen dienen om onzen milden Weldoener te
beleedigen. Sluiten wij een verbond met onze
oogen, in navolging van den H. ^lan Job, om
op geen kwaad te denken. De dood toch is
menigmaal door het oog binnengekomen en
koning David zegt: ÏSIijne oogen hebben mijne
ziel geroofd.