Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
191
staat, en toch zien wij het slechts ééns. Met
het oog zien wij zoowel de voorwerpen, die
ver af, als die, welke in onze nabijheid zijn;
zoowel de groote üchamen als de kleine. Kijk
naar den hemel; met den eersten oogopslag
staat het firmament met al zijne sterren in het
oog afgeteekend. liet hcht is ongetwijfeld een
uitmuntend schilder, die in een oogenblik en
m.et wonderbare volmaaktheid alle voorwerpen
in onze oogen afbeeldt.
En welke kracht ligt in den scherpen bUk
des menschen! Ondervonden wij zeiven nim-
mer , dat de blik van iemand onweerstaanbaar
op ons werkte ?
Het oog is tevens de spiegel der ziel. Ouders
zien . dikwijls aan de oogen der kinderen, of zij
iets goeds of iets slechts gedaan hebben. Vele
gevoelens en gewaarwordingen der ziel teeke-
nen zich in de oogen af. Men kan iemands
rnedelijden, liefde en haat in de oogen lezen.
Zeggen wij niet, dat woede en toorn het oog
doen gloeien. Een verwijt behoeft niet eens in
woorden gedaan te worden; een enkele verwij-
tende blik zegt dikwijls meer dan vele woorden.
Welk een wonderbaar geschenk gaf God ons
dus in het oog. Zijne wijsheid matigde tevens
de ki^acht der oogen. Hij had ons oogen kunnen
geven , zoo scherp, dat wij daarmede ook de
kleinste stofjes konden zien. Hij heeft het tot
ons welzijn niet gedaan. De lucht immers en