Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
190
om het teedere oog bij opening en sluiting niet
te kwetsen. De oogen zijn glibberig en beweeg-
baar , zoodat zij gemakkelijk kunnen draaien.
Zij zijn geheel omgeven door zeer zachte vet-
deelen , en worden voortdurend genoegzaam
bevochtigd door de warme tranen, die uit klie-
ren boven het oog vloeien.
"Wie zal de wonderen verhalen, van welke het
oog het werktuig is. Millioenen voorwerpen,
bergen , rivieren , bosschen , huizen , geheele
steden, uitgestrekte velden komen zich te zelf-
der tijd en zonder verwarring afschetsen in dien
spiegel, welks middellijn slechts een paar strepen
lang is. Al deze voorwerpen worden in ons oog
het onderstboven afgebeeld, en nochtans zien
wij ze in hun natuurlijken stand. Iedere bloem,
iedere letter, ja zelfs ieder stipje wordt in het
oog afgeschilderd. Vestigen wij het oog op een
beschreven papier, oogenblikkelijk is het schrift
in onze oogen afgebeeld. Even wonderbaar is
het, dat voorwerpen, welke zich in onze oogen
zoo nietig klein afbeelden, ons toch zoo groot
toeschijnen.
Hoe klein staat bijv. het beeld van een kerk-
toren in onze oogen; het einde eener naald is
nauwelijks zoo lijn. En toch zien wij den toren
met al zijne versieringen in volle grootte voor
ons staan. Bemerk daarbij, dat het beeld van
alles wat wij zien, in elk der beide oogen