Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
186
geloof, bemint zij Hem en vereenigt zich met
Hem door de Hefde.
Ziedaar de grootheid en de voorrechten van
den mensch. Wel mogen wij hier uitroepen :
Erken , o mensch , uwe waardigheid !
-----
39. Het Bloed.
Gij kent allen het bloed als eene roode vloei-
stof, welke in alle deelen van het Hchaam voor-
komt. Een speldeprik in de huid, op welk deel
van het lichaam ook, is reeds voldoende, om
u van de aanwezigheid van het bloed te over-
tuigen. Aanstonds vloeit immers uit de opening
een weinig bloed. Toch stroomt het niet los
en vrij door onze ledematen, maar het wordt
naar alle deelen gevoerd door eene ontelbare
menigte van groote en kleine bloedvaten, die
geene enkele plek onbezocht laten en waar-
van er vele zoo fijn zijn , dat men ze niet ten
onrechte haarvaten heeft genoemd. De groo-
tere bloedvaten heeten slagaderen en aderen.
Het bloed is eigenlijk eene gele vloeistof,
waarin roode en witte bloedUchaampjes drijven,
welke zoo klein zijn, dat één enkele druppel
er millioenen bevat.
Het bloed is het levenssap. Het bevat, in
zich opgelost, alle stoffen, welke het lichaam