Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
185
^laai" hoe zullen wij de uitmuntendheid der
menschehjke ziel beschrijven ?
Zij is een door God geschapen geest. Zij is
begaafd met verstand en vrijen wil en naar
Gods beeld geschapen.
De ziel is zoo edel, zoo volmaakt, zoo ver-
heven boven de hchamelijke wezens, dat het
ons onmogelijk is, ons hare schoonheid en
volmaaktheid voor te stellen. Ons lichaam
veroudert en vervalt, onze ziel blijft altijd on-
geschonden in haar wezen, zij blijft altijd de-
zelfde ; zijn kan door geen ziekte worden ge-
kweld , door geen ouderdom worden verzwakt.
Ons üchaam leeft slechts in het tegenwoordige,
onze ziel herinnert zich ook het verledene en
dringt in de toekomst door. Ons hchaam leeft
slechts op ééne plaats, het is aan de aarde
gebonden ; onze ziel, in het hchaam opgesloten,
kan door hare wonderbare vermogens van het
eene punt der wereld tot het andere gaan. Zij
spoort de geheimen der natuur op, zij ontdekt
de eigenschappen der gewassen en delfstolfen.
's Menschen geest meet de uitgestrektheid van
het firmament en de grootte der sterren. — De
wereld is voor de ziel klein, zij vhegt voorbij
de sterren, zij klimt tot het Wezen, dat de
bron van alle wezens is, en alhoewel God in
een ontoegankelijk licht woont, ontdekt zij Hem
door haar verstand, ziet zij I lem door haar