Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
183
den glimlach en het werktuig van de wonder-
bare gave der spraak; zijne handen brengen
meesterstukken voort; zijne gestalte, zijn lichte
en gemakkelijke gang, in één woord, alles
geel't zijn adel en waardigheid te kennen.
Beschouw nu, hoe juist de plaats en de vorm
zijner zintuigen aan hunne bestemming beant-
woorden.
T)e oogen zijn als schildwachten in het hoofd
geplaatst; van daar ontdekken zij de voorwer-
pen , die verre verwijderd zijn, en waarschu-
wen de ziel bijtijds, omtrent hetgeen er in
hare omgeving geschiedt. Eene hooge plaats
was ook noodig voor de ooren, om de klanken
uit de verte gemakkelijk op te vangen. De
neus moest juist zoo ingericht zijn, om de
geuren te ontvangen, die steeds opstijgen;
zijne plaats was boven den mond, om ons te
helpen oordeelen over dranken en spijzen. De
smaak, die ons de hoedanigheid van het voed-
sel moet doen kennen, zetelt in den mond.
Het gevoel is in het geheele lichaam verspreid,
zoodat wij iedere aangename of onaangename
aanraking van de voorwerpen buiten ons aan-
stonds kunnen bemerken.
De beenderen geven vastheid en steun aan
het menschelijk hchaam. Zij zijn door ^ewnc/i-
ten, spieren en pezen op zeer kunstige wijze
met elkaar verbonden; hierdoor is de mensch