Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ISO
stilt liij zijnen liongev met meikevers, sprink-
hanen en i^egenwormen.
Om wille van zijne rooverijen achtervolgt
men den vos zonder ophouden. Gewoonlijk
houdt men hiertoe drijfjachten; de jongen graaft
men uit het nest. ^len zet ook klemmen van
alle soort, waarin men den shmmen roover
tracht te vangen. Raakt hij bij ongeluk met
den poot in zulke klem, dan bijt hij dien af en
hinkt weg; zoo lief is hem de vrijheid. Door
het leggen van vergiftigde haringkoppen of mus-
schen in hunne onderaardsche gangen, heeft
men de vossen in geheele streken uitgeroeid.
Deze wijze van vervolging brengt echter vele
gevaren voor andere dieren mede.
Het aantal vossenvellen, dat jaarlijks uit
Europa en Azië verkocht wordt, bedraagt min-
stens 5Ü0 000.
Het dier is bijna over de geheele noordelijke
helft der aarde verspreid. Geduldende den win-
ter draagt hij een warmen pels, in het warme
jaargetijde een dun haren kleed.
Geen jager heeft zich eene vermaardheid
verworven, die bij de zijne kan vergeleken
worden. Om zich hiervan te overtuigen, be-
hoeft men hem slechts gade te slaan, als hij
zijn jachtgebied betreedt. Behoedzaam komt
hij uit zijn schuilhoek en richt den spitsen
zwarten snuit naar het riet; met neergedoken