Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
179
37. De Vos.
(( Slim als een vos zegt een algemeen be-
kende spreuk. Geen dier kan met meer recht
als een beeld van slimheid en geslepenheid
voorgesteld worden dan Reinaard de vos. Hij
■heeft een scherp gezicht en gehoor, en een
fijnen reuk. De voorzichtigheid op zijne roof-
tochten , vooral wanneer hij eene onbekende
plaats nadei't, zijn sluipend loopen en heime-
lijk loeren doen hem als een echten roover
kennen. De uiterlijke kenteekenen van den vos
zijn: een zeer spitse snuit, loodrecht staande
oogappels, een slank lichaam en een lange,
gepluimde staart. De kleur der vossen is ver-
schillend; de meeste zijn roodbruin; andere
zijn zilvergrijs tot zwartachtig. Bij alle zijn de
de achterkant der driehoekige ooren en de
voorkant der voorpooten zwartachtig. Overdag
houdt de vos zich meestal in zijn nest of in
korenvelden schuil; ook staat hij wel eens op
weinig verheven hoogten te loeren. Zijne on-
deraardsche woning bestaat uit vele gangen,
die op een ruim hol, den ketel genoemd, uit-
loopen, waarin de jongen verblijven. Tot voed-
sel gebruikt de vos muizen, konijnen, hazen
en zelfs jonge reeën; verder groot en klein ge-
vogelte , vogeleieren , visschen , kikvorschen ,
druiven, zoet ooft en honing. In tijd van nood