Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
1€
TerschieteiL Het Meeten van linnen is oc^k
een gevolg yan de werking A-an het licht.
Op bladeren ran j>lanten en op vruehten kan
men allerlei donkere en lichte tinten krijgen
dmr ze eenigen tijd met figuren of letters te
toedekken en zoo gedeeltelijk aan het hcht te
onttr-ekken-
Aami^fyehenimg* Be bodean ran een emmer, metvater
gemld, seh^BT hooirer boren deL ^ond, daji li^ werkelgk
ifi. — Eene sloot met beider irater is altgd dieper
Bcbgnt. — Een in bet vater rvemmende riseb Bci^nt
rieb booger te berinden dan b^ irertelgt ifi.
"Werp een geldfitni in eene leege kom en plaats
deiie op mik een afetand, dat gg bet gddsmk niet meer
orer den rand been kunt metn. Giet roorziebtig-water in
de kom en bet geld wordt zicbtbaar. (De stralen, welke
ran bet gddstnk tiitgaaL, worden, Koodra ^ uit iiet
water in de luebt komen, gebogen en eenige dezer rallen
in bet oog.j
Twi^unng. rerrehjkffr^ MtcroÊCOd^. Bril, Totmerlaniaam,
Donkert hamer, Stereoscoifp c* Phoioffrapbie.
^-
Sirsrsciappez rai bet licht. ^Terrrlg.i
5* Temgkaatsing. Alle TOorwerf»en op
aarde worden door het zonnehcht beschenen-
Kómen de lichtstralen op hunnen weg tegen een
lichaam, dan heeft een der drie volgende ge-
vallen plaats. De hchtstralen gaan door dat