Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
174
werk gezocht; maar zoolang zij leven, richten
zij veel schade aan. De vreeselijkste voor den
mensch zijn echter de roofdieren. Wij behoe-
ven u hunne namen slechts te herinneren.
Het zijn de leeuwen, tijgers, panters, hyena's,
wolven en beren. Elk dezer dieren is voldoende
om eene geheele landstreek met vrees en angst
te vervullen. De honden en katten, die ook
tot de roofdieren behooren, worden tot de huis-
dieren gerekend. Toch is een kat nooit te ver-
trouwen ; want nimmer legt zij haar valschen
aard geheel af. Wij nemen haar in onze wo-
ningen , om de goede diensten, die zij kan
bewijzen, door ons van de muizen en ratten
te verlossen.
Voor dit oogenbhk willen wij echter eigen
voor- of nadeel ter zijde stellen en bij het
beschouwen dezer dieren enkel nagaan, hoe
wonderbaar God hen voor de levenswijze, welke
Hij hun bestemde, heeft uitgerust.
Naar gelang de klauwdieren in de boomen
of op den grond leven, of zich in onderaardsche
holen verbergen, verschilt de vorm van sommige
ledematen. De apen loopen op den beganen
grond moeilijk; in het klimmen kunnen zij
allen een lesje geven. De voorpooten, van
handen voorzien, zijn langer dan de achter-
pooten, welke ook handen hebben. Met gemak
klimmen zij tegen steile muren op. Iedere voor-