Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
167
Zoo bekleeden de insecten met eere eene
plaats in de groote huishouding der natuur en
verkondigen op hunne wijze den lof van den
Schepper, die hen rijk begiftigde.
Aanteekening, Bijna alle insecten ondergaan gedaante-
verwisseling en komen alzoo in verschillende toestanden voor.
Bij volkomen gedaanteverwisseling zijn deze toestanden voor
de vlinders: ei, rups , pop , vlinder ; voor de kevers: ei,
engerling, pop, kever ; voor de vliegen : tfi, made, pop, vlieg,
In den poptoestand neemt het insect geen voedsel tot zich. —
Bij onvolkomen gedaanteverwisseling is er geen rustige pop-
toestaud. Tot insecten met onvolkomen gedaanteverwisse-
ling behooren de sprinkhanen, oorwormen, termieten, (witte
mieren).
Eenige insecten doorloopen de verschillende toestanden
in weinige weken, andere, als de meikever, in drie en
meer jaren. Gewoonlijk is het loven van volkomen insect
kort. De eendagsvlieg heeft dien naam naar dat kort be-
staan ontvangen.
35. De Bijen.
De bij is een gevleugeld insect, bruinzwart
van kleur en hier en daar door roodgele of
grauwe haren wat lichter getint. De kop heeft
den vorm van een driehoek, die met den top
naar beneden gekeerd is. Behalve de twee sa-
mengestelde oogen heeft zij nog drie puntoogen,
door welke zij recht omhoog kan zien. Aan den
kop bevinden zich twee voelhorens, die uit 13
leden bestaan. De bij heeft ten deele bijtende,