Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
1C5
vlinders gelijken in rust op eene prachtige
bloem. ledei'een weet, hoe moeilijk een kre-
keltje in het groene gras te vinden is, lioe
dikwijls men eene spanriips voor een takje
aanziet.
Andere houden zich dood, totdat het gevaar
voorbij is. Eenige insecten zijn van vreeselijke
wapenen voorzien. Denk slechts aan den angel
der bijen en wespen. De punt van eene lijne
naald is bij dezen vergeleken eene stompe pin.
Weder andere beschikken over een bijtend
vocht, dat zij op hunne vijanden uitstorten, of
verspreiden een onaangenamen geur, waarvoor
de vijand op de vlucht gaat.
God gebruikt het kleine en zwakke insect
soms tot beproeving of straf van den mensch.
Zij richten vaak groote schade aan, vooral
als zij in groote legers aansnellen. Zoo ver-
anderen zwermen van sprinkhanen uitgestrekte
bouwgronden in woestenijen. De P]ngelschman
Harrow heeft in Zuid-Afrika het trekken van
een zwerm sprinkhanen bijgewoond. Over eene
oppervlakte van verscheiden vierkante mijlen
was de grond geheel êu al met deze dieren
overdekt. I let water van eene tamelijke breede
rivier kon hij ter nauwernood onderscheiden,
zooveel doode sprinkhanen dreven er in.
Herinner u, hoe God koning Pharao, die
zich tegen Hem verzette, door deze kleine