Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
164
de eenige, welke voor Iwe voeding dienstig is,
vinden. Hoe heeft zij ze herkend ? Voorzeker
aan geene plantkundige kenteekenen.
De vraatzucht der insecten is verbazend groot.
Ken jonge zijworm, die slechts het zestigste
deel van een gram weegt, verslindt in 30 dagen
meer;[dan een KG. moerbeziënbladeren, dat is
60.00Ü maal meer dan hij zelf aanvankelijk
woog. In dienzellden tijd wordt zijn gewicht
9 500 maal zoo zwaar als het eerst was. Een
jonge hond van 5 HG. zou naar evenredigheid
in 30 dagen niet minder dan 30 000 KG. aan
voedsel moeten gebruiken en de grootte van
een walvisch bereiken.
Aan ieder schepsel heeft God verdedigings-
middelen en wapenen gegeven tegen zijne vij-
anden. Ook in dit opzicht is Hij voor de insec-
ten niet karig geweest.
Een eei^ste middel is de vlucht. Hunne w^on-
derbaar ingerichte oogen bespeuren den vijand,
van welken kant hij ook nadert. Die, welke
vleugels missen, bezitten buitengewone spring-
kracht, waardoor zij aan hunne vervolgers ont-
komen, of zij spinnen een draad, langs welken
zij zich plotseling verwijderen. Sommige komen
in kleur overeen met de plaats van hun ver-
blijf, zoodat zij niet gemakkelijk gezien worden.
Zoo hebben de groene sprinkhanen en bladke-
vers de kleur van het gras. De rijk gekleurde