Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
163
Aan de sprieten van vele insecten vindt men
haartjes van zeer bijzonderen vorm. Omdat
deze haartjes zoozeer in gedaante van de eigen-
lijke gevoelshaartjes verschillen en de insecten
hun reukzin verhezen, als men de sprieten
afknipt, houdt men het er voor, dat het reuk-
orgaan bij de insecten in deze voelhorens zit.
Het is sterk ontwikkeld. De vleeschvliegen
komen op grooten afstand naar het vleesch
gevlogen. Zij zien het vleesch, zult gij zeggen.
Toch niet; want zij komen evenzeer aangevlo-
gen , wanneer wij het onder dicht lijnwaad
verbergen.
In warme landen, waar de insecten in groo-
ter getal leven, en dikwijls de woningen der
menschen bevolken, behoeft men slechts een
stukje suiker op tafel te leggen en eer een
half uur verstreken is, zijn de mieren langs
de tafelpooten opgeklommen en smullen met
honderden aan de suiker.
De doodgravers, een ander soort van insec-
ten , komen van verre aangevlogen om eene
muis of eenig ander dier, zooeven in het bosch
gestorven, te begraven.
Gevoel en smaak zijn evenzeer ontwikkeld.
Raak eene rups aan, al ware het met een
zijden draadje, zij zal zich aanstonds ineenrol-
len. Plaats eene rups in het midden van twin-
tig verschillende planten en zij zal onfeilbaar