Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
162
alle bewegingen: gaan , loopen, springen, gra-
ven , kruipen , vliegen , zwemmen.
Beenderen behoeven wij bij deze diertjes niet
te zoeken; hun lichaam heeft een vast hulsel,
wel dun en licht, maar toch zoo sterk, dat het
tegen alle wisseUng van het weder bestand is.
Het lichaam van alle insecten is in drie dee-
len verdeeld : kop , borststuk en achterlijf, die
als met een lijn draadje aan elkaar zijn beves-
tigd. Het is, alsof diepe kerven in het lichaam
zijn, waarom men ze wel (jekorven dieren noemt.
Alle insecten hebben G pooten en de meeste
4 vleugels. Welk eene kracht huist er in
hunne teedere ledematen! Door vergelijking
kunnen wij ze het best leeren kennen. Een
mensch, die met beide handen aan een kracht-
meter trekt, brengt het tot 55 KG., niet eens
zijn eigen gewicht; een meikever trekt 14maal
zijn eigen gewicht; een paard zou naar even-
redigheid 12 000 KG. moeten trekken.
De oogen der insecten zijn opmerkenswaardig
door hun glans, hunne grootte en samenstel-
ling. Hoeveel oogen verwacht gij bij die kleine
diertjes? Slechts twee? Toch hebben sommige
er duizenden. De beide oogen eener kamer-
vlieg bestaan uit 6000 zeshoekjes, die elk op
zich zelf een oog vormen. Een meikever heeft
er honderden meer. Sommige vlinders bezitten
25 000 dergelijke oogen.