Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
156
leven; zij ontdooien en ontwaken wedei- bij de-
eerste stralen der lentezon.
Jaarlijks krijgen zij eene nieuwe huid; som-
mige vervellen meermalen in het jaar.
lüj velen kwam wellicht de gedachte op,,
waarom God bij zoovele schoone dieren zulke
afzichtelijke heeft geschapen. Wij meenden
misschien in onze kortzichtigheid, dat krui-
pende dieren, wier gezicht alleen ons reeds af-
schrikt, en wier beet den dood aanbrengt, goed
konden gemist worden.
f.aat ons echter niet te vlug zijn met ons
oordeel. Ook na de schepping dezer dieren
zag God , dat het goed was ; dat wil zeggen ,.
dat zij volmaaktelijk overeen komen met het
doel, dat Hij bij de schepping ervan zich heeft
voorgesteld. Zij zijn goed, omdat zij zijn roem
verkondigen, en ons zijne macht en goedheid
bekend maken. — Neen, de kruipende dieren
zijn geen nuttelooze schepselen. Hoewel wij
ten deele nog onbekend zijn met het voordeel,
dat zij aanbrengen, weten wij toch, dat zij ons
van insecten en muizen verlossen; daardoor
onderhouden zij mede het evenwicht onder de
verschillende dieren der schepping. Het vleesch
der schildpadden en leguanen (eene soort van
hagedissen) wordt gegeten. Eenige negerstam-
men vinden het vleesch en het vet der kroko-
dillen eene lekkernij. De huid dezer dieren