Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
schenken ons de voedzame meUc. J)e koe alleen
verschaft aan een gansch huisgezin vele be-
noodigdheden.
De geit is de koe der armen. Het schaap
vergenoegt zich warm gekleed te zijn in den
winter; des zomers laat het ons het grootste
gedeelte van zijne wol. Het varken geeft den
werkman zijn spek tot voedsel; zijne haren
worden tot borstels verwerkt. Zijn de diensten
en de geschenken onzer huisdieren minder,
wijl zij ze dagelijks vernieuwen? De gemak-
kelijkheid, waarmede wij ze verkrijgen, maakt,
dat wij ze gering achten; en toch vermeerdert
dit hunne waarde. Eene mildheid, welke nooit
onderbroken wordt, en alle dagen opnieuw be-
gint, verdient altijd eene nieuwe dankbaarheid.
Zijn wij er m.isschien niet zoo aan gewoon,
dat wij er nimmer aan denken, God voor dien
zegen te danken?
31. De Koe.
De koe behoort tot de nuttigste onder onze
huisdieren, zoowel tijdens haar leven, als wan-
neer zij geslacht is. Zij geeft melk tot voeding
en mest voor den akker. Haar vleesch wordt
gegeten; van haar vet bereidt men kaarsen en
zeep, de haren dienen tot vullen van kus-