Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
145
30. Onze Huisdieren.
Op dit zesde woord van den Schepper komen
drie nieuwe geslachten van dieren uit het niet.
Reeds kennen wij er, welke in 't water zwem-
men of in de lucht leven. Nu zullen er op de
aarde wandelen en dicht in onze nabijheid
leven. Men kan ze tot drie soorten brengen :
de huisdieren; de kruipende dieren en insecten ;
de wilde dieren. Niet minder dan in de vogels
en visschen blijkt de wijsheid en goedheid des
Scheppers in deze diersoorten.
Door huisdieren verstaan wij al de dieren,
door God bestemd, om den mensch onderdanig
te zijn, hem in zijnen arbeid te helpen, en
hem kleederen en voedsel te verschaffen. Waar-
aan moet men de zachte geaardheid en de volg-
zaamheid van de huisdieren toeschrijven? Al-
leen aan de liefderijke beschikking van God.
Twijfelt gij daaraan, beproef dan eens leeuwen,
tijgers, beren en wolven te temmen; tracht ze
eens in kudden te verzamelen en aan een herder
toe te vertrouwen; beproef eens, om ze te
gebruiken tot het beploegen uwer akkers, het
dragen uwer lasten, het bewaken van uw huis;
nimmer zult ge daarin slagen.
Niet alleen wilde God aan den mensch die
menigte sterke en gehoorzame huisdieren geven.
Hij wilde zich ook met hun onderhoud belas-
B. N. -10