Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
of gezouten, of men braadt er het vet uit, om
in het huishouden de boter te vervangen.
Van deze trekduiven stamt onze huisduif af.
Reeds in de oude tijden was de duif de lieve-
Ung der menschen en legden dezen zich op het
tam maken der duiven toe. Eene fraaie dui-
ventil is waarlijk een sieraad onzer tuinen.
Het zou moeielijk zijn alle soorten van huis-
duiven op te noemen. Oe voornaamste zijn de
kroppers, de hoogvliegers, de tuimelaars en de
pauwestaarten, welke in plaats van 12 stuiu-
pennen 30 tot 40 groote veeren in den staart
hebben; zij hebben hem gewoonlijk opgericht,
zooals de pauw dat dikwijls doet. A'erder raads-
heeren, meeuwtjes, capucijutjes, nonnetjes enz.
Wijl de duiven buitengewoon snel vliegen,
heeft men ze vroeger als boden gebruikt tot het
overbrengen van tijdingen, die men naar verre
streken wilde verzenden. Ofschoon door de
spoortreinen en telegrafen de diensten, welke
de duiven eertijds bewezen, nagenoeg overbo-
dig zijn geworden, heeft men toch in de laatste
oorlogen gezien, van welk groot gewicht deze
duivenposten kunnen zijn, voor het overbren-
gen van tijdingen naar en uit belegerde steden,
in den Fransch-Duitschen oorlog van 1870 en
71 werden uit Parijs meer dan 2o 000 berich-
ten door middel van postduiven verzonden.