Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
dennebosschen in de toppen der boomen bouwt.
Enkele stekjes zijn daartoe voldoende. Het nest
is dan ook zoo ijl, dat een scherpziend oog de
beide eieren daarin door de stekjes heen ziet
liggen. De ringduif voedt zich vooral met eikels
en beukenoten.
In de bosschen van de gematigde streken
der oude wereld doet de haar klagend
geroep hooren. Zij is kleiner dan de ringduif
en minder wild. Men kan deze duiven moei-
lijk in het leven houden, zoo men ze niet van
tijd tot tijd wat dierlijk voedsel bij hun zaad
of duivenboonen geeft.
De trekduif van Noord-Amerika is merkwaar-
dig door de groote verwoestingen, die zij aan-
richt. Zij is leiblauw van kleur en de staart
is bijna zoolang als haar Uchaam. De trekdui-
ven leven in zwermen bij elkaar. ^let iedere
lente begeven zij zich bij millioenen naar de
bosschen, om hare broeiplaatsen op te zoeken.
Mijlen ver ziet men niets dan duiven in de
lucht; de zon wordt er letterlijk door verduis-
terd. Zij strijken in de bosschen neer. Iedere
boom draagt 50 tot 100 nesten. Wijl het bosch
voor die millioenen geen toereikend voedsel
heeft, vliegen dagelijks groote scharen mijlen
ver weg, om hare spijs te zoeken. In den tijd,
dat de jongen uitvliegen, worden deze bij dui-
zenden gevangen en gedood. Een gedeelte dient
aanstonds tot voedsel, andere worden gerookt