Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
lijks geschiedt dat op denzelfden tijd. liij het
aanbreken van de schoone dagen keeren zij ook
geregeld tot ons weder. De vogels in de kooi
toonen in den tijd van het wegtrekken eene
hevige drift om ook de groote reis te onder-
nemen. 0, hoe wonderbaar is deze inwendige
stem, die hen oproept naar die verre streken,
waar het best in hunne behoeften voorzien
wordt. Het is dus waar, dat God in alles voor
de vogelen zorgt. Maar indien Hij zooveel zorg
draagt voor de vogeltjes, waarvan er volgens de
uitdrukking van onzen Zaligmaker, twee voor
een penning verkocht worden, welke zorg zal
Hij dan niet dragen voor ons, voor wie Hij
niet alleen de vogels, maar de geheele wereld
schiep ?

29. De Duiven.
De duif maakt eene afzonderlijke soort van
vogels uit: de duifachtige. Zij is over de ge-
heele wereld verspreid; de geleerden kennen
niet minder dan 300 soorten.
De duif is een schoone vogel met langen,
rechten snavel, die alleen aan de punt hoorn-
achtig en omgebogen is; voor het overige is hij
week en gedeeltelijk met eene washuid bedekt.
De vleugels zijn lang en spits, zoodat deze
L\