Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
lijk ongedierte. Zwaluw en kwikstaart snappen
vliegen en muggen weg. De zangvogels bevrij-
den onze vruchtboomen van de rupsen. De
ooievaars en reigers verdelgen slakken en mui-
zen , terwijl de raven en gieren de rottende
dierlijke zelfstandigheden wegruimen.
Van vele vogels gebruiken wij de eieren,
het vleesch , de veeren. Zoo zijn ook de voge-
len voor ons welzijn geschapen.
Bewonderen wij ook de goedheid van den
Schepper, die aan den vogel, w'elke zonder
zorg van den eenen dag in den anderen leeft,
geleerd heei't in de lente de grootste zorg,
bedrijvigheid en kunst aan den dag te leggen.
Of wie leerde het jonge vogeltje zijn eerste nest
bouwen en daartoe de geschikte plaats kiezen?
Wie gaf het in, juist dezelfde stolfen te kiezen,
als de ouden deden ? Wie leerde het den
bouwtrant van de oude vogels volgen ? Wie
onderrichtte het in het bekleeden van het nest,
opdat de jongen warm en zacht zouden liggen?
En hoe wonderbaar schoon zijn niet de nesten
der vogelen! Wij zouden den mensch, die ze
gelijkend namaakte , een kunstenaar noemen.
Ongetwijfeld hebt gij opgemerkt, dat vele
vogels ons slechts een gedeelte van het jaar
gezelschap houden. Lang voor het koud wordt,
trekken zij naar w*armer streken, of komen
's winters uit koudere naar onze gewesten. Jaar-