Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
Beschouwen wij nog een oogenbük het veder-
kleed der vogels. Niet alleen is het hcht en
Avarm, het is tevens een sieraad. De meeste
vogels leven altijd in de open lucht en staan
dus aan al de guurheid van het weder, aan
vocht en koude bloot. Maar de Voorzienigheid
heeft uitmuntend voor hen gezorgd. Hij gaf
die vogels eene klier, wier olieachtig vet zij met
den bek over hunne veeren strijken. De vee-
ren worden één voor één door den bek gehaald.
Bij regen vloeien de droppels langs het geoliede
kleed af Niet minder verdienen de vederen
onze bewondering om de schoonheid harer kleu-
ren. Hier prijken zij, als bij den kolibrie met
den schitterenden gloed der robijnen; daar
spreiden zij, als bij den pauw, een koninklijken
glans ten toon, alsof de regenboog er zijne
kleuren over uitgegoten had; ginds spiegelt zich
de zwaan , met haar sneeuwwit kleed, in het
kristalheldere meer. Hoe prachtig zijn onze
vinken geteekend, en de bonte specht in het
bosch, en de trotsche haan op het erf AVat
een pracht van vederen vertoonen niet de pape-
gaaien en parkieten !
Het nut der vogels is zeer groot. Hoe treurig
zou het er in het woud en in onze tuinen uitzien,
wanneer zij door hunne onvermoeide insecten-
jacht bladeren en bloemen niet beschermden.
De spechten zuiveren de bosschen van schade-