Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
137
weder breed en stomp; hier lang en sterk, daar
kort en tevens krachtig; deze zijn omgebogen,
andere loopen rechtuit, alnaar het voedsel,
dat de vogels gebruiken en de wijze , waarop
zij het tot zich nemen.
De staart doet denzelfden dienst als het roer
van een schip: hij regelt de richting der be-
weging.
Wat het gezicht der vogels aangaat, dat is
bij vele zeer scherp. Hierdoor zijn zij in staat
het voedsel zonder veel moeite te vinden, voor-
al die vogels, welke zich met plantenzaden voe-
den. Andere, zooals de zwaluw, moeten hun
voedsel al vliegende zoeken. Het scherp gezicht
doet het hun gemakkelijk vinden. De musch
ziet op een afstand van 18 voet een garstkorreL
De havik herkent een leeuwerik op den bijna
gelijkkleurigen grond op een twintigmaal groo-
teren afstand dan een mensch, en de valk schiet
uit eene hoogte, waarop wij hem nauwelijks
meer zien op eene hagedis of muis neder. —
Ziet gij daar boven in de lucht die zwarte stip ?
De klokhen heeft met haar scherpziend oog
een vijand bemerkt, 't Is een roofvogel, die
op het punt is, zich neer te storten op een
harer kiekens. De oude klokhen laat een door-
dringend geschreeuw hooren en spreidt hare
vleugels uit. De kleinen hebben het begrepen
en er zich in een oogwenk onder verborgen.