Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
Beschoinven wij verder den bouw der vogels,
en wij zullen tot nieuwe bewondering over de
wijsheid des Scheppers worden opgewekt.
De moerasvogel ontving lange, sterke pooten
en een langen hals, om gemakkelijk in moeras-
sen en water zijn voedsel te kunnen zoeken.
De kikvorsch wordt door de roode kleur van
den ooievaarspoot aangetrokken en levert zich
aan zijn vijand over. Bij de eenden en andere
zwemvogels zijn de teenen door zwemvliezen ver-
bonden en vormen dus breede roeispanen. De
roofvogels hebben sterke pooten, voorzien van
scherpe klauwen, waarmede zij hunne prooi
verscheuren of hoog in de lucht opvoeren.
Hebt gij ooit een vogeltje op een dunnen
tak zien slapen, of op het- roestje in de kooi ?
Hoe komt het, dat het in diepen slaap zoo
rustig blijft zitten, zonder gevaar van te val-
len ? God richtte de vogelpootjes zoo in, dat
de teenen, als de vogel zich neerzet, zich van
zelf moeten krommen en daardoor den tak
omknellen. Naarmate de vogel meer moet loo-
pen of klauteren, plaatste God de teenen voor-
of achterwaarts; sommige soorten, b. v. de uil
en de koekoek, kunnen zelfs een teen in beide
richtingen plaatsen, alnaar de behoefte van het
oogenbhk.
De snavels der vogels zijn niet minder verschil-
lend gevormd. Nu eens scherp en spits, dan