Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
bij duizenden gevangen. De geheele robben-
vangst beUep vóór enkele jaren 1 milUoen stuks.
De walrussen behooren niet tot de robben
maar zijn ook vinpootige zeedieren. Zij wor-
den niet alleen om hun vleesch, maar ook om
hunne tanden achtervolgd. Zij bezitten in de
bovenkaak 2 hoektanden, van 00 tot 80 c]\I.
lengte, waarmede zij zich op de ijsschotsen
voortbewegen en onder het wier hun voedsel
opzoeken, dat uit kleine zeedieren, als krabben,
kreeften, enz. en uit zeeplanten bestaat. Iedere
tand weegt tot 8 KG. en levert iijner ivoor
dan de tanden van den olifant. Ken volwas-
sen dier dezer soort is G M. lang en weegt
1500 KG.
De dieren, welke wij in deze les bespraken,
hebben alle onder de huid eene dikke speklaag.
Zij is een geschenk van Gods goedheid, dat de
dieren geschikt maakte, om zonder hinder in
de koude streken te leven.
Wij kennen slechts voor een gedeelte de
wonderen, welke God in de zee heeft gewrocht,
doch het weinige, dat wij er van weten, ver-
vult ons met eerbied voor zijne almacht en
goedheid. Hij toch schiep de ontelbare dieren
der wateren door zijn enkelen wil en onder-
houdt ze reeds zoovele eeuwen.