Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
haring op een hoogen wagen den koning ten
gesclienke aangeboden, die ze met /' 500 be-
taalt.
Toen Keizer Karei Y in het jaar 1530 de
verschillende vestingwerken aan de kust van
Zeeuwsch-Vlaanderen bezocht, vereerde hij ook
het graf van Willem Reukels, die het haring-
kaken uitvond, met een bezoek. «Hij, sprak de
keizer, heeft den rijkdom der Vlaamsche pro-
vincie geschapen."
Aanteehening. De hariDg komt op verschillende wijzen
in den handel; n. 1. versch,(a\s'ps,Ti\ia,T'm^)gezouten, gerookt,
(als bokking) en wel zwak gerookt om gebakken , sterk
gerookt om uit de hand gegeten te worden; verder in-
gelegd in azijn met toevoeging van verschillende specerijen
(gemarineerde haring.)
öitvoerplaatsen van gezouten haring zijn Vlaardingen en
Maassluis. — Scheveningen, Katwijk en de steden aan
de Zuiderzee leveren versehe haring.

27. De Zeedieren.
Onder dezen naam vatten wij de verschillende
diersoorten samen, welke God in de wateren
schiep en die niet tot de visschen gerekend
worden; eene menigte schaal-, schelp- en
weekdieren, wier aantal niet te schatten, veel
minder te tellen is. Gij kent oesters, mosselen,
[Jamalen, krahhen en kreeften; gij hebt zeker
B. N. 9