Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
126
glans; het geruisch hunner beweging bootst
treilend het vallen van een stortregen na.
Bijwijlen daalt de geheele school gedurende
10 a 15 minuten in de diepte, om zich daarna
weder naar de oppervlakte te begeven. In
baaien en zeegolven dringen zij vaak in zulke
menigte samen, dat de visschers ze met emmers
kunnen opscheppen.
De trektijd der haringen is ook de tijd der
vangst. Van Februari tot April, van Juli tot
October wemelen de Schotsche en Noorweeg-
sche kusten van honderden-, ja duizenden vis-
schers en koopüeden. Van l?ergen tot Dront-
heim, vooral op de hoogte van Stavanger en
bij de Schotsche eilanden, wachten de visschers
de haringen op.
Onderling hebben zij de vischplaatsen ver-
deeld en met.de groothandelaars den prijs hun-
ner waar vastgesteld. Ongeduldig verbeiden
zij de haringscholen, die zij dagelijks te gemoet
varen, leder wil het eerst den zilverblauwen
glans ontdekken, welke het naderen van^ den
haring aankondigt.
Doch eer nog het uur der vangst slaat, ver-
kondigen snelle en vreeselijke boden de komst
der haringen. Eenige walvisschen strijken langs
de kust en worden met luiden jubel begroet.
Zij schijnen de scholen van de kusten te wil-
len afhouden. Daarna keeren zij terug en drij-