Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
reden worden, om de visschen onnoodig te
martelen.
God heeft den mensch aangesteld tot heer ook
over de visschen. De schuiten der visschers
verlaten op gezette tijden de oevers, om de
geschenken der zee overal te gaan verzamelen.
Al de zeeën, de meren, de stroomen bieden
hunne schatting aan den mensch. Voor ons
ondernemen de haringen bij millioenen hun
verren tocht. Rijken en armen hebben in de
visschen een gezond en goedkoop voedsel. Ne-
men wij deze geschenken steeds in dank aan.
Vele vischsoorten geven den mensch een
aangenaam voedsel; de walvisch levert hem
het balein; uit de lever van enkele zeevisschen
wordt de levertraan getrokken, welke een heil-
zame, maar niet zeer aangename drank is voor
zwakke personen.
Duizenden menschen vinden hun onderhoud
in de vischvangst. Door de Hollanders alleen
worden jaarlijks millioenen haringen gevangen.
— Na deze korte beschouwing over de visschen,
besluiten wij, dat ook de dieren, welke de
wateren bewonen, nieuwe getuigen zijn van
de Wijsheid des Scheppers, en ook zij met
reden worden uitgenoodigd God te prijzen:
« Looft den Heer, gij, walvisschen en al wat
zich in de wateren roert."
----