Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
Verschillende vogels maken jacht op hem,
en onder de viervoetige dieren is de vischotter
een zijner grootste vijanden.
^laar de felste vervolging wordt hem door
de waterröofdieren aangedaan. De eene visch
voedt zich met den ander. Er zijn betrekkelijk
zeer weinig soorten, die niet van roof leven.
Om den geheelen ondergang van de verschil-
lende soorten te voorkomen , zorgde God , dat
zij zich buitengewoon vermenigvuldigden; Hij
voorzag hen van geschikte wapenen om zich
te verdedigen.
Sommige ontvingen stekelvinnen, een krach-
tigen staart of een zaag- of zwaardvormigen
uitwas aan den kop, om aanvaller en prooi te
verwonden; andere bezitten het vermogen om
zich vliegenderwijze eenige oogenblikken boven
het water op te houden en alzoo den vijand te
ontkomen. Nog andere vinden in de .snelheid
hunner bewegingen een middel voor hunne vei-
ligheid. Sommige zelfs, zooals de sidderrog en
de sidderaal, doen het lichaam hunner aan-
randers onaangename schokken en sidderingen
ondergaan. Iemand verhaalt, dat hij lang een
pijnlijk gevoel in zijn lichaam ondervond, toen
hij een gevangen rog had aangeraakt.
Het gevoel is bij de visschen niet zeer
groot; zij lijden daarom zeer weinig van de
vervolging. Dit mag echter voor ons geen