Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
112,
En wat heeft God noodig gehad, om die
taliooze hemeUichamen in de oneindige ruimte
te sche}ipen? De H. Schrift zegt ons: «Hij
sprak en zij waren gemaakt, Hij beval en zij
waren geschapen." Hoe waar is dus het woord:
«De hemelen verkondigen de heerlijkheid Gods."
Aan den hemel lezen wij in sterrenschrift zijne
almacht en grootheid. Zoo vaak wij de schitte-
rende hemelbollen zien, zullen wij met David
jubelen: « o Heer, onze Heer, hoe wonderbaar
is uw Xaam over het gansche aardrijk— Als
ik uwe hemelen beschouw, de werken uwer
handen, de maan en de sterren, die Gij gescha-
pen hebt," dan erken en belijd ik uwe groot-
heid, uwe wijsheid, uwe macht, uwe goedheid;
en wanneer wij dan bedenken, dat God alles
voor ons schiep, dan zullen wij den profeet
uiter harte nazeggen: «o God, wat is de
mensch, dat Gij zijner gedachtig zijt."
Openbaart de Schepper ons zijne macht en
grootheid in de hemelen, niet minder vertoont
zich zijne goedheid, als Hij spreekt: «Dat er
hchten zijn aan het uitspansel." De zon is
de weldadige bron van licht en warmte, zonder
welke niets, wat leven heeft, dieren noch plan-
ten , op aarde zou kunnen bestaan. Neem de
zon weg en de aarde wordt hard als steen en
onvruchtbaar; neem de zon weg en eene
doodelijke koude heerscht en vernietigt alle
leven.