Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
111
bekende vaste sterren is. De llikkerende ster-
ren , die wij op een helderen winteravond aan
het uitspansel zien schitteren, zijn alle zonder
uitzondering veel grooter dan de zon. Hoe ver
moeten die sterren niet van de aarde verwij-
derd zijn, daar zij ons zoo klein toeschijnen.
Het licht, dat ons van de zon in ruim 8 mi-
nuten bereikt, heeft jaren noodig om van
sonmiige sterren tot ons te komen. De ster,
die het dichtst bij de aarde staat, is wel twee-
honderd duizend maal verder van de aarde
verwijderd dan de zon en haar liclit blijft 3
jaren onderweg, voordat het de aarde bereikt.
En hoeveel sterren zijn er? «Tel de sterren
— zoo gij kunt," sprak eens de Heer tot Abra-
ham. — Wie onzer beproefde het nooit en
begon te tellen; maar onze oogen werden
moede van het staren naar omhoog. — Met
het bloote oog zijn er slechts GOOO zichtbaar;
doch de stezTenkundigen hebben met hunne
sterrenkijkers of telescopen meer dan 20 milli-
oen sterren gezien. De groote üchtstreep, die
wij 's avonds aan den sterrenhemel waarnemen,
en welke onder den naam van Melkweg bekend
is, is eene verzameling van millioenen sterren.
De groote afstand is oorzaak, dat wij ze niet
afzonderlijk onderscheiden, maar vele te zamen
zien wij soms als groote witte vlekken. Het
getal der sterren is onberekenbaar.