Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
Keusachtige boomstammen verhellen daar
hunne kruinen en vormen eene kroon van
ondoordringbaar loof en groen. Dagen kan
men in zulke bosschen omdolen, zonder een
enkel menschelijk wezen te ontmoeten. Die
bosschen bevatten millioenen boomen. Één
bosch bij Rio de .laneiro in Zuid-Amerika heeft
er minstens 2500 miüioen.
AYie heeft die heerlijke en trotsche wouden
aangelegd ? Welke hovenier heeft die ontel-
bare menigte boomen geplant en verzorgd?
Wie heeft ze gesnoeid? — God heeft dit ge-
daan. Hij alleen heeft voor de bosschen en
wouden zorg gedragen. Hij alleen heeft ze
geplant. Hij alleen onderhoudt ze. Hij alleen
beschut ze gedurende zoovele eeuwen tegen
het geweld der winden en onweders. Hij alleen
geeft ze dauw en regen in overvloed, om ze
te besproeien. — Hij deed het voor ons, om
in onze behoeften te voorzien.
22. De Bloemen.
«Beschouwt de leliën des velds, hoe zij groeien;
zij arbeiden en spinnen niet; echter zeg Ik u,
dat zelfs Salomon in al zijne heerlijkheid niet
gekleed was als eene dezer." Wij willen een
aandachtigen oogslag werpen op deze planten,
de lievelingen der menschen.