Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
op de geheele streek, waar zij zich bevinden.
Groote bosschen matigen den gloed der zomer-
zon en keeren de winterstormen af. Zij regelen
min of meer den waterstand der rivieren en
beletten daardoor, dat de rivier in het warme
jaargetij waterarm is en in het overige gedeelte
des jaars buiten hare oevers treedt en verwoes-
tingen aanricht. De Zwitsei'sche regeering stelde
voor een vijftal jaren 200 millioen franken be-
schikbaar, om de bergheUingen weder te beplan-
ten en Frankrijk heeft daaraan in de laatste
jaren milharden besteed.
De bosschen zuiveren de lucht en ademen
in milden overvloed de zuurstof uit, die ons
leven onderhoudt.
Zij bieden eene wijkplaats aan ontelbare vo-
gels en groot en klein wild. Hier nestelen de
gevederde zangers, de vos graaft er zijn hol,
herten en reeën vinden er eene schuilplaats.
Vele zoeken hier hun voedsel; in bosschen
blijft bij de grootste zomerhitte de grond nog
lang vochtig en groeit altijd overvloed van gras.
AVij slaan geen acht op de bloemen, de
vruchten en zaden der meeste boschboomen;
maar miUioenen insecten vinden er een ge-
wenscht voedsel in, en deze dienen op hunne
beurt tot levensonderhoud der vogels.
Als een trouwe dienaar vaart de storm door
de bosschen en werpt het dorre hout der boo-