Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 83 —-
liarcn koophandel en hare zeevaart zeer beroemd,
tellende meer dan 120,000 inwoners. Verder oost-
waarts trekkende, bereikte bij IJrwrasprryA} zie hier
is het gelegen in het noordelijke gedeelte van het
oude Hertogdom Wolfenbuttel, aan de rivier
de Ocher. Deze stad , die groot en sterk is, be-
hoorde eertijds mede tot het vermaarde Hanze»
Verbond. Wat Herwerden betreft , deze stad
ligt in het oude graafschap Ravensberg, bij
de vereeniging der rivieren de Webre en de
Aa% Eertijds was zij eene vesting, maar te-
genwoordig van weinig beteekenis. Zie, jakob !
hier ligt het genoemde graafschap, tusschen Osm
nabruch en Paderborn, Nu, vertrouw ik, kunt
gij u een denkbeeld van fredriks veldtogt
maken, welke, zoo als ik reeds heb aangemerkt,
len genoegen der Staten en van de stad Brunswijk
afliep.
Marten. Maar toch niet naar den zin van
den Hertog , vader!
Vader. O neen , marten I hij was zeer gram-
storig, en schold zelfs op de Staten \ doch hij
moest in zijn misnoegen berusten, en met de
gemaakte schikkingen tevreden zijn; wijl hij
tegen ons vaderland niets van belang konde uit-
voeren.
Jakob. Onze held heeft zeker nog meer veld-
logten gedaan, ook vaderI
Vader. Zeer zeker , jakob I In het jaar 1620
deed hij eenen korten togt naar den Neder - Paltz,
6 *