Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 82 —
land over Bremen cn Hamburg naar Bruns-
wijk, en nam bij deze gelegenheid bezit van de
stad Herwerden, en van nog eenige kleine
steedjes in het Graafschap Ravensberg. Zoodra de
Hertog de tijding van de nadering des Staatschen
legers ontving, brak hij het beleg voor Brunswijk
op, en zocht FREDRïK HENDRIK door onderschei-
dene redenen en middelen te bewegen^ om met
zijti leger weder af te trekken, maar dit was te
vergeefs} de moedige en getrouwe held volbragt
hel bevel der Staten , en trok niet terug , voor
dat de gramstorige Hertog melde stad eenen bil-
lijken vrede gesloten eti behoorlijk bevestigd had. ^
Jakob. Zal vader ons bij deze gelegenheid
ook iets zeggen over Munsterland, Bremen,
Hamburg, Brunswijk, Herwerden en het graaf-
schap Ravensberg^
Vader. Eene uitvoerige beschrijving der ge-
noemde plaatsen zoude onze zamenspraak te ver
doen uiüoopen, echter zal ik met een kort
woord aan uwen weellust voldoen. Zie hier de
landkaart van hel Noordelijk - Duitschland \ daar
ligt Munsterland q{ het Bisdom van Munster,
ten oosten van de provinciën Overijssel en Gel»
derland. Door deze landstreek toog hij over
Bremen, hier ligt deze stad aan de beide oevers
van de TVezer, die er midden doorstroomt , en
haar in de oude en nieuwe slad verdeelt. Van
daar ging de togt over Hamburg, gelegen aau
de Elbe j zijnde eene groote stad, van ouds door