Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 8o —
's Gravanhagc; voorts plunderde Lij lic-i stadje
en slak het in den brand.
Jakob. Deze beide laatste bedrijven vind ik
niet aardig, Vader!
Marten. Waarom niet, jakob? zijn broeder
maürits heeft zulks ook wel gedaan.
Vader. Het was toen noodzakelijk, jakob !
dat kleine nest moest weggeruimd worden, op-
dal de vijanden er zich niet weder in verschui-
len konden. Deze handelwijze is hem ook nim-
mer ten kwade geduid, en zijn roem, van een
wakker krijgsheld, werd algemeen bekend; van
hier, dat in den jare 1609, van wege de Alge-
meene Staten, zijn jaarlijksch inkomen nog met
3o,ooo gulden verhoogd werd.
Jakob. Zullen wij nog meer heldendaden van
fredrik hendrik hooren , Vader ?
Vader. Het twaalfjarige Bestand met Spanje,
waarvan wij bij het leven van maurits reeds
hebben gesproken , bragl te weeg, dat er sedert
die jaren weinig gelegenheid voor den krijgsman
was, om roem te behalen; evenwel was onze
held niet werkeloos. Nadat hij in 1610 op eene
voorzigtige wijze binnen de stad Utrecht eene
volksbeweging, zonder geweld te gebruiken, ge-
stild had, deed hij op last der Staten in het
jaar i6i5 eenen togt naar B runs wij k, om die stad
te ontzetten, hetwelk hij ook spoedig ten uit-
voer bragt.