Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 79 —
pcre stalmeester van den Prins , ziende het ge-
vaar, waarin zijn Heer zich bevond, viel
met woede op den Spanjaard aan, en dwong
hem door eenen gedachten sabelslag, om fredrik
los te laten en het hazepad te kiezen.
Jakob. Het verheugt mij, dat de jeugdige
held dat gevaar zoo gelukkig ontkomen is; nu
konde hij het Vaderland nog verder van
dienst zijn.
Vader. Dat was hij ook; want in het vol-
gende jaar 1606 heroverde hij het sterke Bree-
voort, hetwelk de Spanjaarden kort tevoren
overrompeld hadden. Bij zijnen intogt op den
aasten jVIaart vond hij niet alleen eenen aanzienlijken
buit, maar ook een aantal Nederlandsche krijgs.
gevangenen, die nu tot hunne blijdschap in
vrijheid gesteld werden.
Marten. Ik kan mij de blijdschap dier sol-
daten verbeelden. Vader! vooral wanneer zij het
bij de Spanjaarden zoo slecht gehad hebben ,
als onlangs onze krijgsgevangenen bij de zooge-
naamde Belgen.
Jakob. Wel gezegd , marten ! zij hebben onze
krijgsgevangenen gemeen behandeld.
Vader. Nu, dat in het voorbijgaan. Nog in
datzelfde jaar joeg hij de Spanjaarden uit het
kleine, maar sterke stadje'JE, in hetwelk
zij zich verschanst hadden , en bij deze gelegen-
heid nam hij zijnen vollen neef graaf hendrik van
den berg krijgsgevangen, cn zond hem naar