Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-78-
veel min mibeloond; behalve andere bevorde-
ringen, werd de jeugdige held in hel jaar i6o4
tol Generaal der kavallerie benoemd , en in
deze beirekking gaf hij vernieuwde blijken van
zijnen moed. Dit bleek in hel volgende jaar
i6o5 , toen Prins maurits eenen merkwaardigen
veldslag tegen den Spaanschen veldheer spindla
leverde. In dit gevecht streed predrik Hendrik
aan hel hoofd zijner ruiterij, en toen door een
misverstand zijne krijgsbenden verstrooid wer-
den , stond hij met nog eenige zijner dappere
strijders pal tegen de overmagt der vijanden,
zoodat hij groot gevaar liep, om zijn jeugdig
leven te verliezen,
Jakob, Hoe zoo , Vader ?
Vader, Te midden van het gevecht ont-
moette een Spaansch Ritmeester onzen . held;
oogenblikkelijk werden van wederzijden de pis-
tolen getrokken , om op elkander los te branden;
doch door den geweldigen regen weigerden
beide pistolen vuur te geven. Toen greep de
Spanjaard den jongen held bij den kraag, om
hem uit den zadel te liglen , van hel paard te
slingeren en krijgsgevangen te nemen , en dit
geschiedde door den krijgskundigen Ritmeester
met zulk eene behendige gezwindheid, dat fre-
drik geen gebruik van zijne sabel te zijner ver«,
dediging konde maken.
Marten. O, nu is hij dood of gevangen !
Vader. Geen van beide, marten! De dap-