Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 77 —-
(lenmocd vervuld ; vele vijandelijke soldaten
sneuvelden, cn al vechtende bereikten zij de
legerplaats.
Jakob. Maar, Vader! ik racen verstaan te
hebben , dat FREDRIK hendRIK in zijn zeventiende
jaar de Hoogeschool verliet, en in de krijgs-
dienst overging; en nu vinden vrij hem al in
zijn veertiende jaar aan het strijden met de
Spanjaarden.
Vader. Uwe opmerkzaamheid behaagt mij.
Ik zal met weinige woorden uwe bedenking op»
helderen. Gedurende zijne Akademiejaren be-
zocht fredrik dikwijls zijnen broeder maurits,
dien hij bijzonder hoogachtte cn beminde; van
daar , dat hij al vroegtijdig in het leger van den
staat verkeerde, maar omtrent zijn zeventiende
jaar trad hij in bestendige dienst.
Gij herinnert u nog mijn verhaal, aangaande
den vermaarden veldslag bij Nieuwpoort in het
jaar 1600 ; ook daar was fredrik hÉndrik te-
genwoordig, en toen zijn broeder hem, uit hoofde
van zijne jongheid, buiten den gevaarvollen slag
en in veiligheid wilde brengen, riep hij uit: „ ik
„ verlaat u niet, met u wil ik leven en ster—
„ ven!" En zijn onnavolgbare moed bragt
veel toe tot dc overwinning in dien gedenk-
waardigen slag.
Marten. Die dapperheid verdiende erkend te
worden , Vader l
Vader. Dezelve bleef ook niet onopgemerkt,