Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-75-
Jakob. En in dat alles maakte de jonge Prins
goede vorderingen, niet waar, Vader?
Vader. Ja , jakob ! en wel zulke vorderingen ,
dat hij al in zijn zeventiende jaar de Hoogeschool
verliet, en overging in de krijgskundige school
van zijnen beroemden broeder Prins maurits ,
toenmaals de vermaardste veldheer van Europa.
Reeds voor dien tijd stond hij al in eenige mi-
litaire betrekkingen; want in 1093, toen hij
slechts den ouderdom van negen jaren had be-
reikt, werd hij door de Staten van Holland tot
Generaal van een regiment krijgsvolk verheven,
en niet lang . daarna werd hij bevelhebber van
de vesting Geertruidenberg.
Marten. Maar Vader! een kind van negen
jaren , hoe kundig ook , is immers voor het
waarnemen van zulke aanzienlijke posten niet
berekend.
Jakob. Ik herinner mij, marten! dat er nog
wel hooger post aan kinderen is opgedragen,
namelijk die van koning. Wij lezen immers
van manasse, dat hij twaalf, van jozia, dat hij
acht en van joas, dat hij slechts zeveh jaren
oud was, loen hun de kroon werd opgezet.
Marten. Waarlijk knappe koningen! kinde-
ren, — dan had ik ook al zeven jaren koning
kunnen zijn; ik beu reeds tweemaal zoo oud
als joas.
Vader. Marten ! marten ! nu slaat gij er door
en schermt zonder nadenken in het wild. Gij