Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-74-
Jakob. luderdaad droevig voor den jongen
ïredrik; maar zijne verstandige en goede moe-
der zal tocli voor zijne opvoeding wel gezorgd
hebben ?
Vader. O ja, de edele vrouw spaarde noch
moeite noch kosten , ten einde haren eenigen zoon
van jongs af te bekwamen, om eens aan het
hooge doel zijner bestemming te kunnen beant-
woorden, en in dit gewigtig werk genoot zij
de krachtdadige ondersteuning van 's Lands
Staten, en de medewerking van kundige man-
nen, onder anderen van van oldenbarneveld en
van van der does.
Marten. Dat verheugt mij. Vader! want dit
was troostrijk voor de bedroefde moeder , en ge-
lukkig voor haren vaderloozen zoon.
Vader. Zeer wel aangemerkt, marten! En
wat zal het de treurende weduwe , onder het
smartelijke gevoel van haar zoo treffend verlies ,
niet hartelijk verblijd hebben , toen zij al vroeg
begon te zien, dat haar jeugdige fredrik een
joiigeling van goede hoop en van blijde ver.
wachting in de toekomst werd. In zijne kindsch-
heid was hij leerzaam , opmerkend , en gaf al
vroeg blijken van schranderheid en oorspronkelijk
vernuft. Zoo ras zijne jaren het toelieten, werd
hij naar Leidens Hoogeschool gezonden, en
onder het opzigt van kundige leeraren in on-
derscheidene talen, wetenschappen en vorstelijke
oefeningen onderwezen.