Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-73 -
Van dezen vermDardcn man , die racdc hel ongca
Inkkige slagtoffer werd van den bcruchten moord
van Parijs , was fiiedrik Hendrik een kleinzoon,
die te gelijk met de eertitels en goederen ook
de deugden en den heldenmoed zijns vaders cn
grootvaders overerfde.
Jakob. Naar wien droeg deze Prins den naara
van fredrik Hendrik, Vader?
Vader. Hij ontleende deze namen van twee
koningen, te weten , van fredrik , toenmaals ko»
ning van Denemarlcen, en van Hendrik, toen
koning van Navarre, die, benevens de Afgevaar-
digden uit de Stalen van Holland, Zeeland en
Utrecht, tot getuigen van zijnen doop waren
uitgenoodigd.
, Marten. Welk eene ter voor den jongea
Prins!
Vader. Misgun deze eer den jeugdigen telg,
den laatsten zoon van den grooten Willem niet;
hij heeft door geheel zijn leven getoond dezelve
waardig te zijn; maar betreur liever met mij
de ramp, die hem bejegende, toen hij naau-
welijks den leeftijd van zes maanden had bereikt;
toen het doodelijke lood van den jezuitischen
moordenaar balthAZER GERARDSZOON zijnen va-
der van het leven beroofde, zoodat fredrik
HENDRIK het kinderlijke genoegen moest der«'
ven, om zijnen geliefden vader met kennis
te aanschouwen, cn de vaderlijke opleiding tn
genieten.