Boekgegevens
Titel: Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1834
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1912 G 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204316
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Helden (personen), Leergesprekken, Nederland, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 72 —
liocdaniglieid als Stadhouder ^ maar in zijne bc*
drijven als held, en dus als Kapitein' en Ad'
miraal'Generaal over de krijgsbenden der toen-
malige vereenigde Nederlanden. Maar wie van
u beiden weet met de geschiedenis van onzen
held eenen gepasten aanvang te maken?
Marten, De geschiedenis van fredrir Hen-
drik zal wel aanvangen daar, waar de levensbe-
rigten van elk ander mensch een begin nemen,
namelijk met zijne geboorte, en van dezelve
weet ik alleen, dat onze held te Delfts eene
oude stad in de provincie Zuid-Holland,
op den 29sten Januarij des jaars i584 het eerste
ligt zag, zijnde hij alzoo een geboren Neder»
lander.
Vader. Hij was de jongste zoon van wille&i
den eersten', de naam zijner moeder was Louise
oe coligny, en dus was fredrik Hendrik een
halve broeder van maurits , die hem echter met
het hart van eenen vollen broeder beminde.
Jakob. Dan was onze held van vaders en moe-
ders zijde uit een aanzienlijk geslacht gesproten ;
want ik heb den naam van coligny meermalen
onder de namen van andere beroemde mannen
gelezen. Vader?
Marten. Zoo is het ook, jakob! ik herin-
ner mij thans den naam van CASPer de co-
ugny, eenen der voornaamste Admiralen van
F rankrijh.
Vader, Gij hebi het juist getroffen , martek !